PRISER OG PRISBETINGELSER

På denne siden finner du oversikt over priser for de ulike førerkortklassene og tilhørende kurs.
Alle våre priser er inklusiv bompenger. I pakkeprisene våre er de obligatoriske trinnvurderingstimene inkludert – timeantallet som er spesifisert i pakkene gjelder kjøretimer utover obligatorisk opplæring. Viktig å være obs på dette når du sammenligner priser.

Ta gjerne kontakt på post@teamtrafikkskole.no eller på tlf 55 23 01 80 om det er noe som er uklart, eller om det er noe du ikke finner svar på her.

Gavekort

Vi har gavekort!

Verdien  bestemmer du selv. Gavekort kan bestilles via epost, eller du kan komme innom en av våre avdelinger. Tips: Kombiner gavekortet med en lærebok.

Pakkepriser

Pakkepriser er rabattert i forhold til ordinære priser, og hele beløpet må betales ved start kjøreopplæring/kurs for å få rabatt. Har du betalt inn pakken, får du selvsagt prioritet på kjøretimer i perioder der det oppstår ventetid. Ubenyttet del av pakke refunderes ikke ved avbrutt opplæring, men tilgodebeløp ved avsluttet opplæring utbetales etter justering av rabatt.

Generelle betingelser

Alle priser er å forstå ekskl. gebyr til Vegvesenet, samt baneleie NAF.

Ordinær timepris gjelder for undervisning/kjøretimer som starter mellom 07.00-15.45. For tillegg ettermiddag/helg – se priser for aktuell førerkortklasse.

Sikkerhetskurs på bane for klasse B (bil)foregår enten ved banen på Sotra eller på Voss. Det medgår 2-3 undervisningstimer til/fra banene.

Du har full tilgang til din konto via din side hos oss. Her finner du også informasjon om beløp, konto- og KID-nummer for innbetalinger. Om du skulle komme i minus på kontoen din, vil du først få tilsendt SMS-varsel for innbetaling. Står det fortsatt skyldig beløp på din konto 1 uke etter sms-varsel, vil du få tilsendt faktura på epost eller i vanlig post, og fakturagebyr blir belastet på din konto.