Trafikalt grunnkurs – Mørkekjøring – Førstehjelp

Klikk på ønsket kurs i listen under for å bestille.

Gjennomføres trafikalt grunnkurs i vinterhalvåret, blir du automatisk satt opp på «tilhørende» mørkekjøring.

Om kurset

Trafikalt grunnkurs i Bergen trenger ikke være kjedelig!!

Vi benytter et unikt undervisningsopplegg som engasjerer elevene i svært stor grad.

Trafikalt grunnkurs går over til sammen 5 dager og inkluderer både førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 som skal starte øvelseskjøring – privat eller ved kjøreskole – og som ikke har førerkort fra før. Kurset utgjør trinn 1 i læreplaner for trafikkopplæring, og gjelder all øvelseskjøring for moped, MC og bil. Deltakerne må være fylt 15 år ved kursstart.

Har du fylt 25, kan du starte med øvelseskjøring uten å ha gjennomført trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelp- og mørkekjøringskurs.

Spesielle regler for mørkekjøring: Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, men når kurset gjennomføres i perioden 16.mars – 31. oktober, gis det rett til øvelseskjøring, uten mørkekjøring. For å kunne fortsette å øvelseskjøre etter 31. oktober,  må mørkekjøringskurset gjennomføres.

Boken Førerkortet – lærebok klasse B blir benyttet aktivt på kurset. Boken kan kjøpes i en av våre butikker eller i nettbutikken Team MC Bergen.

Intensivkurs

I skolens ferier (høst, vinter og sommer) gjennomfører vi kurs på dagtid + mørkekjøring som går på ettermiddag/kveld.

Alle kurs går over 5 dager inkl. mørkekjøring, eller 4 dager i sommerhalvåret uten mørkekjøring. Dette er bestemt i forskrift.